wielki remont w wielkiej płycie

20 March 2013

Hasło na dziś

Filed under: przyplątane — son @

Papier ścierny najlepszym przyjacielem dostatecznie dobrej pani domu!

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress tło: Jarosław Jeschke, Obrazy z wielkiej płyty