wielki remont w wielkiej płycie

14 January 2013

Ruch na Kopie Cwila w pierwszy śnieżny poświąteczny weekend

Filed under: mieszkanie — Tags: , , — son @

kopa cwila w zimie

Widok z naszego nowego okna.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress tło: Jarosław Jeschke, Obrazy z wielkiej płyty