wielki remont w wielkiej płycie

13 January 2013

Z cyklu: słowo na dziś

Filed under: przyplątane — son @

Ortotropowy  – taki, którego dłuższa oś jest pionowa lub, w przypadku roślin – taka, której część nadziemna jest prostopadła do podłoża.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress tło: Jarosław Jeschke, Obrazy z wielkiej płyty