wielki remont w wielkiej płycie

26 October 2012

Język wzorców: Spotkania mimochodem

Filed under: design — Tags: , — son @

Ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu każdej organizacji (także rodziny) pełnią miejsca przypadkowych spotkań. Zaaranżowanie przestrzeni mieszkania czy biura w taki sposób, aby ludzie natykali się na siebie mimochodem (w kuchni, przy ekspresie, przy poidełku, przy oknie z widokiem, nawet w przedsionku toalety) ułatwia komunikację, a w szczególności bieżące wyjaśnianie drobnych nieporozumień, które z czasem przeradzają się w wyolbrzymione konflikty.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress tło: Jarosław Jeschke, Obrazy z wielkiej płyty