wielki remont w wielkiej płycie

28 September 2012

Zwycięstwo!

Filed under: papiery — Tags: , — son @

Trudno w uwierzyć, ale jednak się udało. Spółdzielnia udzieliła nam zgody na wykucie dziur w ścianie! Teraz pozostaje nam tylko czekać na zaaprobowanie projektu budowlanego przez urząd. Oby jak najszybciej!

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress tło: Jarosław Jeschke, Obrazy z wielkiej płyty